Forest Structure Form Yes No Plot ID YYMMDD+UN Country Code+Plot Number Data collected by Data entered by Date Country GPS Coordinates Please stand at the plot center to capture coordinates Estimated distance to road (km) Estimated distance to water (km) Estimated distance to settlement (km) Land Cover/Use Description Vegetation Habitat Human Land Cover/Use Topography Water Regime Soil Canopy Cover Dominance Canopy Canopy Height Dominance Understory Understory Type Evidence of logging Describe logging evidence Evidence of fire/burning Describe fire/burning evidence Evidence of grazing Describe grazing evidence General description and notable features Tallest tree measurement Tree DBH (cm) Tree DBH 1 (cm) Tree DBH 2 (cm) Tree DBH 3 (cm) Only record alive trees with DBH >= 5cm Tree height (m) Tree height 1 (m) Tree height 2 (m) Tree height 3 (m) Take a photo facing North Take a photo facing South Take a photo facing East Take a photo facing West Take a photo facing Up Photo must include the white board labeled with the plot ID Tree measurement Tree number Tree number 1 Tree number 2 Tree number 3 Tree number 4 Tree number 5 Tree DBH (cm) Tree DBH 1 (cm) Tree DBH 2 (cm) Tree DBH 3 (cm) Tree DBH 4 (cm) Tree DBH 5 (cm) Forest Woodland Shrub/Bushland Grassland Forested Wetland (swamp) Nonforested Wetland (papyrus, phragmites) Clearing Bamboo Bare soil (beach, dry salt flat) Bare rock Closed Tropical High Forest (>50% canopy closure, trees taller than 15m) Open Tropical High Forest (<50% canopy closure, trees taller than 15m) Closed young/secondary forest (>50% canopy closure, trees shorter than 15m) Open young/secondary forest (<50% canopy closure, trees shorter than 15m) Woodland (Trees widely spread and with grass below/between them) Shrub/bushland (few trees but dense woody growth) Grassland (greater than 20m radius area of grassland with no trees) Montane grassland (greater than 20m radius area of grassland with no trees) Swamp (Forest where the soil is obviously waterlogged at certain times of year) Fern cover over a radius of 20 metres circle. Pure stands of bamboo Bamboo mixed with forest Bamboo mixed with grassland Other (describe) Describe other habitat Cultivation with Tree crops Cultivation with Herbaceous crops Mixed Cropping Cultivation with Scattered Natural Vegetation Tree Plantation Mining Logging Road Foot path Rail Bridge Intersection Residential - Dense (Village/Town) Residential - Scattered Household Bare soil Plain Steep slope Valley bottom/Riverine Crest/hilltop Dry ground Permanently inundated Seasonally inundated Deep soil Shallow soil (over rock) Rock (no soil) No trees Very open (1-15%) Open (15-65%) Closed (>65%) None No canopy Low <10m Medium 10-25m High >25 Mixed Dominance (monospecific) Undefined Wood Palm Non-woody, grass Non-woody, fern Non-woody, shrub Woody liana Herbaceous liana Non-woody undefined Other Ndiyo Hapana Kitambulisho cha ploti mwaka,mwezi,siku +numba ya utambulisho ya UM + namba ya ploti takwimu zimekusanywa na takwimu zimeingizwa na tarehe nchi majira ya nukta ya GPS tafadhali simama katikati ya ploti kupata majira ya nukta kadiria umbali kutoka barabarani (kwa kilometa) Kadiria umbali kutoka kwenye maji (kwa kilometa) Kadiria umbali kutoka kwenye makazi (kwa kilometa) kifuniko ardhi /tumia maelezo uoto Makazi sehemu inayokaliwa/ inayotumiwa na watu sura ya nchi mwenendo wa maji udongo eneo lenye kivuli Kivuli tawala urefu wa kivuli mimea midogo ndani ya msitu aina ya mimea midogo ndani ya msitu ushahidi wa uvunaji mbao elezea ushahidi wa kuwepo kwa uvunaji mbao ushahidi wa kuwepo uchomaji moto ushahidi wa kuwepo machungio ya mifugo ushahidi wa uchungaji wa mifugo/ malisho eleza ushahidi wa kuwepo kwa uchungaji wa mifugo maelezo ya jumla na mwonekano wa mahali upimaji wa mti mrefu DBH ya mti (sm) chukua taarifa ya miti hai yenye DBH >sm5 urefu wa mti (m) DBH ya mti 1 (sm) urefu wa mti 1 (m) DBH ya mti 2 (sm) urefu wa mti 2 (m) DBH ya mti 3 (sm) urefu wa mti 3 (m) piga picha kuelekea kaskazini piga picha kuelekea kusini piga picha kuelekea mashariki piga picha kuelekea magharibi piga picha kuelekea juu kibao chenye kutambulisha ploti lazima kionekane kwenye picha kipimo cha mti namba ya mti DBH ya mti (sm) namba ya mti 1 DBH ya mti 1 (sm) namba ya mti 2 DBH ya mti 2 (sm) namba ya mti 3 DBH ya mti 3 (sm) namba ya mti 4 DBH ya mti 4 (sm) namba ya mti 5 DBH ya mti 5 (sm) msitu msitu wazi kichaka mdambi tindiga oevu yenye msitu tindiga oevu isiyokuwa na msitu(matete,vifundo) kusafisha mwanzi udongo wazi (bichi, tambarare yenye chumvi kavu) mwamba wazi (isio na mimea) msitu mnene wa kitropikia uliofunga (eneo la kivuli >50%, miti mirefu >m15) msitu mnene wa kitropikia ulio wazi (eneo la kivuli <50%, miti mirefu >m15) msitu mchanga uliofunga (eneo la kivuli >50%, miti mifupi < m15) msitu mchanga ulio wazi (eneo la kivuli <50%, miti mifupi < m15) Eneo la miti iliyotawanyika yenye nyasi chini yake kichaka (miti michache kwenye kichaka kinene) nyika (nusu kipenyo zaidi ya mita 20 bila miti) nyika za uwanda wa juu (nusu kipenyo zaidi ya mita 20 bila miti) eneo tengefu (msitu unaotunza maji kwa kipindi fulani cha mwaka) eneo lenye mimea jamii ya ukindu lenye duara la nusu kipenyo zaidi ya mita 20 sehemu yenye mianzi pekee miti ya mianzi iliyochanganyika na misitu miti ya mianzi iliyochanganyika na nyika aina nyingine (elezea) elezea uoto makazi wa aina nyingine kilimo chenye miti ya mazao/ mazao ya kudumu kilimo chenye asili ya majani/ nyasi/ mazao ya msimu kilimo mseto kilimo kwenye uoto wa asili uliotawanyika upandaji wa miti uchimbaji wa madini uchanaji wa mbao barabara njia za miguu reli daraja njia panda Eneo la Makazi (penye mkusanyiko mkubwa , kijiji/mji) Eneo la makazi -penye mtawanyiko wa kaya udongo wazi Tambarare Mteremko mkali sakafu ya mto kilele ardhi kavu kuwepo maji muda wote kuwepo maji kwa vipindi udongo wa kina kirefu udongo wa kina kifupi (juu ya mwamba) Mwamba (hakuna Udongo) hakuna miti wazi sana kwa asilimia 1-15 (1-15%) wazi kwa asilimia 15-65 (15-65%) imefunga kwa asilimia 65 (65%) hakuna hakuna kivuli chini ya mita 10 (<10) wastani wa mita 10-25 juu ya m 25 (>25m) mchabganyiko tawala isiyoelezeka mbao mchikichi nyasi, isiyo miti jamii ya mimea ya ukindu,isiyo miti kichaka, isiyo miti kamba nene mti kamba nyembamba isiyo miti isiyoelezeka mengineyo